Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
Aanstaande ouders
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

Zoals 'thuis'

Als (aanstaande) ouders positieve ervaringen opdoen rondom zwangerschap en geboorte, draagt dat bij aan een positieve houding van de ouders tegenover hun baby. Dit is de best denkbare start voor een baby. Niets is beter voor het kind dan dat direct na de geboorte de interactie tussen de ouders en het kind op gang komt. 
De vraag is, wanneer dat de meeste kans van slagen heeft: als de bevalling thuis plaatsvindt of in het ziekenhuis. Beide situaties hebben hun voor- en nadelen. Als er geen medische indicatie is voor bevallen in het ziekenhuis, hangt het van de persoonlijke voorkeuren van het ouderpaar af waarvoor wordt gekozen. Vast staat, dat het aantal bevallingen in het ziekenhuis de laatste tien jaar flink is toegenomen. Twee van de drie baby's worden nu in het ziekenhuis geboren.     
 
Bezorgdheid
Bij Kind en Ziekenhuis bestaat al lange tijd bezorgdheid over de vraag of een gezonde baby die in het ziekenhuis ter wereld komt, dezelfde kans heeft op nabijheid van de ouders als een baby die thuis wordt geboren. Uit een onderzoek van de vereniging in 2003 kwam naar voren, dat in veel ziekenhuizen het niet vanzelfsprekend is dat moeder en kind zoveel mogelijk bij elkaar zijn. Vooral 's nachts is dat niet het geval. In die ziekenhuizen is de situatie voor het kind heel wat minder profijtelijk dan wanneer het thuis zouden zijn geboren. In een aantal andere ziekenhuizen wordt er intussen naar gestreefd de omstandigheden rondom een bevalling in de instelling zoveel als mogelijk is op die van een thuisbevalling te laten lijken. Daar zijn moeder en kind doorlopend in elkaars nabijheid en zijn er mogelijkheden voor de rest van het gezin, in het bijzonder voor de vader, de gezinsuitbreiding gezamenlijk te beleven. Kortom: er zijn tussen de ziekenhuizen aanzienlijke verschillen in de zorg voor moeder en kind en de mate waarin de rest van het gezin daarbij wordt betrokken. 
 
Zwanger! Informatie en adviezen van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen.
In deze brochure (RIVM) staat algemene informatie over wat de zwangere vrouw normaal gesproken aan zorg en voorlichting kan verwachten.
 
Eind 2005 is Kind en Ziekenhuis begonnen met het verzamelen van gegevens over de gezinsgerichtheid van de kraamafdelingen in de ziekenhuizen. Van de resultaten van het onderzoek is gebruik gemaakt voor het samenstellen van de database kraamafdelingen. In dit onderdeel van deze website kunnen ouders nagaan in welk ziekenhuis de kans het grootst is dat de situatie er lijkt op die van 'thuis'. De informatie omvat  gegevens over de gezinsgerichtheid van alle ziekenhuizen. Bovendien kunnen de ziekenhuizen wat dit betreft op een gemakkelijke manier met elkaar worden vergeleken.

Smileys

 
 
 
Stichting Kind en
Ziekenhuis kent Smiley's
toe aan zorgorganisaties die
zich positief onder-
scheiden door hun
kindgerichte voorzieningen.