Handvest Kind & Ziekenhuis

Kinderen worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig hebben thuis, in dagbehandeling of poliklinisch kan worden verleend (art.3,24,25 VRK).


        Voordat een ziek kind wordt opgenomen in een ziekenhuis, wordt nagegaan of er ook andere mogelijkheden van passende zorg en behandeling zijn, zoals thuiszorg, dagverpleging of een andere vorm van zorg.

        Bij de opname van een kind in een ziekenhuis, is het van belang een ziekenhuis te kiezen dat zo dicht mogelijk bij huis is gesitueerd, maar tevens in staat is de kwaliteit van de medische zorg te verlenen die vereist is voor het betreffende kind. De specifieke situatie van het gezin wordt meegewogen, evenals de omstandigheden. Van belang is eveneens dat de zorg wordt geboden in overeenstemming met het EACH CHARTER (Handvest Kind en Ziekenhuis).

        De rechten van zieke kinderen worden gerespecteerd, ongeacht de plaats waar de zorg wordt geleverd.

        Gedurende de opname wordt de conditie van het kind regelmatig opnieuw bekeken en wordt de situatie opnieuw beoordeeld. De omstandigheden van het gezin en het vereiste niveau van zorg worden getoetst, opdat het verblijf van het kind in het ziekenhuis niet onnodig wordt verlengd.

        Ouders ontvangen alle noodzakelijke informatie, hulp en ondersteuning, ongeacht waar hun kind wordt verpleegd of behandeld.