Handvest Kind & Ziekenhuis

Kinderen hebben het recht met tact en begrip te worden benaderd en behandeld. Hun privacy wordt te allen tijde gerespecteerd (art.16,29.1(a+c),30 VRK).


        Tact en begrip in de omgang met kinderen vereist dat er rekening wordt gehouden met:

o   het recht van het kind om kind te zijn;

o   de waardigheid, de mening, de behoefte, de individualiteit, de seksuele geaardheid en het ontwikkelingsstadium van een kind;

o   een eventuele handicap of aandoening;

o   de religieuze overtuiging en culturele waarden van het kind en het gezin;

o   het feit dat de behoeften van kinderen met betrekking tot privacy kunnen veranderen naarmate hun lichaam zich ontwikkelt.

 

        Ongeacht leeftijd of ontwikkelingsfase wordt de privacy van kinderen gerespecteerd en beschermd door:

o   het kind te beschermen tegen ongewenste blikken tijdens lichamelijk onderzoek en verzorging, zoals uitkleden, toiletgang en baden;

o   het kind te beschermen tegen gedrag dat het zelfrespect aantast of maakt dat het kind zich belachelijk of vernederd voelt;

o   het kind het recht te gunnen zich terug te trekken en alleen te zijn;

o   het kind het recht te verlenen om in afzondering en ongestoord met artsen en verpleegkundigen te praten - met of zonder toestemming van de ouders;

o   het kind het recht te verlenen van een ongestoord samenzijn met dierbare familieleden en vrienden.