Handvest Kind & Ziekenhuis

Kinderen hebben het recht hun ouders of verzorgers altijd bij zich te hebben (art.3,9,18 VRK).


 

        Het recht van kinderen om niet te worden gescheiden van hun ouders en hun ouders bij zich te hebben, is een integraal onderdeel van de zorg voor zieke kinderen. Met het belang van het kind wordt altijd rekening gehouden.

        Als ouders niet in staat zijn om bij hun kind te blijven, kan het kind worden begeleid door een volwassene die een vertrouwensband heeft met het kind en in staat is om het kind de juiste steun te geven.

        Kinderen, ongeacht hun leeftijd, hebben het recht om hun ouders 24-uur per dag bij zich te hebben. Dit geldt voor alle situaties waarin kinderen hun ouders nodig hebben, of nodig zouden kunnen hebben, bijvoorbeeld:

o   als het kind wordt onderzocht of behandeld, hetzij zonder of met lokale anesthesie of sedatie;

o   tijdens het inleiden van de narcose en tijdens het ontwaken uit de narcose;

o   tijdens perioden van coma of semi-bewustzijn en tijdens reanimatie (op zulke momenten wordt de ouders steun geboden);

o   na de geboorte, zowel wanneer het pasgeboren kind gezond is als wanneer de baby speciale zorg nodig heeft.

                Evenals:

o   kinderen verblijvend in neonatale en kindergeneeskundige intensive care units, spoedeisend hulp afdelingen, isolatie- kamers, afdelingen medische beeldvorming, verkoeverkamers, kraamafdelingen, ambulances of andere zorgsituaties in of buiten ziekenhuizen.