Handvest Kind & Ziekenhuis

Ouders wordt accommodatie en de mogelijkheid tot overnachting naast het kind aangeboden zonder dat daar kosten voor in rekening worden gebracht. Ouders worden geholpen en gestimuleerd bij het kind te blijven en deel te nemen aan de verzorging en verpleging van het kind (art.3,9,18 VRK).


        Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners die verantwoordelijk zijn voor de opname, behandeling of zorg van een kind nodigen alle ouders uit bij hun kind te blijven, zonder daar beperkende voorwaarden aan te verbinden.

        Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners adviseren en stimuleren ouders om bij hun kind te blijven. Zij bieden de ouders ondersteuning en hulp om hun verblijf mogelijk te maken.

        Ziekenhuizen bieden voldoende geschikte ruimte en andere     

voorzieningen om het ouders makkelijk te maken bij hun kind te blijven. Deze voorzieningen omvatten een bed naast het bed van het kind, sanitaire voorzieningen, zitgelegenheid, eetmogelijkheden en bergruimte voor persoonlijke bezittingen.

 

Ouders mogen geen verlies van inkomsten lijden.

 

        Extra kosten in verband met het verblijf bij hun kind wordt ouders bespaard. Overnachten naast het kind is kosteloos en maaltijden zijn eveneens kosteloos of worden tegen gereduceerde prijs aangeboden.

        Ouders die niet in staat zijn om te werken of hun taken thuis te vervullen wordt eventueel inkomensverlies bespaard als deze het gevolg zijn van:

o   het verblijf bij hun kind in het ziekenhuis;

o   de volledige verzorging en verpleging van hun kind;

o   de dagelijkse verzorging thuis van gezonde broers en zussen door andere personen.

        Wanneer de financiŽle omstandigheden ouders belemmeren bij hun kind te blijven of het kind te bezoeken, wordt financiŽle ondersteuning geboden (bijvoorbeeld: tegemoetkoming in reiskosten en andere uitgaven).

        Ouders hebben recht op betaald verlof zolang hun kind ziek is en zij het kind thuis of in het ziekenhuis verzorgen en bijstaan.

 

Ouders worden geholpen en gestimuleerd bij het kind te blijven en deel te nemen aan de verzorging en verpleging van het kind.

 

Partnerschap in de zorgverlening

        Verpleegkundigen vergemakkelijken actieve ouderparticipatie bij de dagelijkse zorg door:

o   te overleggen met ouders welke onderdelen van de verzorging van hun kind zij zouden willen overnemen;

o   ondersteuning aan ouders te bieden bij het uitvoeren van die zorg;

o   respect te tonen voor de wijze waarop ouders de zorg voor hun kind uitvoeren en hun specifieke wijze van doen te accepteren;

o   ouders te adviseren hoe een bepaalde zorgwijze kan bijdragen aan het herstel van het kind.

 

Partnerschap in de verpleegkunde

Door het deelnemen aan de verpleging van hun kind, terwijl het in het ziekenhuis verblijft, kunnen ouders ervaring opdoen en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Het kan het kind ook thuis ten goede komen. Het kan zelfs invloed hebben op de duur van het verblijf in het ziekenhuis. 

        Verpleegkundigen bieden ouders ondersteuning om een actieve rol te spelen bij de verpleging van hun kind door:

o   het delen van informatie en expertise;

o   ouders te helpen om zich verpleegkundige handelingen eigen te maken en daarin ervaring op te doen;

o   ouders te begeleiden en toezicht te houden tot het moment dat ze zich zelfverzekerd en vertrouwd genoeg voelen in het uitvoeren van hun gekozen verpleegkundige taak;

o   regelmatig na te gaan of de ouders nog steeds bereid en in staat zijn hun deel van de verpleging uit te voeren;

o   ouders emotionele steun te bieden, indien nodig.