Handvest Kind & Ziekenhuis

Kinderen worden in het ziekenhuis gehuisvest en verzorgd samen met kinderen in dezelfde leeftijds- en/of ontwikkelingsfase. Kinderen worden niet samen met volwassenen verpleegd. Er bestaat geen leeftijdsgrens voor bezoekers (art.3 VRK).


Ongeacht de duur van hun verblijf in het ziekenhuis of een andere zorginstelling hebben alle kinderen, ongeacht hun ziekte of handicap, behoefte aan een stimulerende omgeving die is afgestemd op hun leeftijd en conditie. Dergelijke voorzieningen helpen om angst te minimaliseren en hun normale leven voort te zetten in een abnormale situatie.

        De verzorging van kinderen samen met kinderen die dezelfde ontwikkelingsbehoeften hebben, omvat, maar is niet beperkt tot:

o   rust;

o   ontspanning en afleiding;

o   gezamenlijke activiteiten voor kinderen in eenzelfde ontwikkelingsfase evenals activiteiten voor kinderen in een gemengde leeftijdsgroep;

o   aparte kamers en activiteiten op basis van leeftijd en geslacht, indien dit de voorkeur heeft van het kind of de ouders;

o   beschermende maatregelen voor kinderen met specifieke ziekten of handicaps.

        Gebeurtenissen of situaties die kinderen van hun stuk kunnen brengen worden uit de weg gegaan.

        Elke vorm van discriminatie moet worden vermeden.

        Aan de specifieke behoeften van adolescenten wordt voldaan door het bieden van een afzonderlijke op adolescenten toegesneden accommodatie en van voorzieningen zoals bijvoorbeeld een recreatieruimte.

        De zorg voor kinderen samen met volwassenen in eenzelfde kamer of op dezelfde afdeling is niet aanvaardbaar. Dit betekent:

o   kinderen worden niet opgenomen op kamers of afdelingen waar ook volwassenen liggen of worden verzorgd;

o   volwassen worden niet opgenomen op kinderafdelingen; het opnemen  van volwassen patiŽnten met de geestelijke ontwikkeling van een kind kan de patiŽntjes van streek maken en is niet respectvol ten opzichte van de betreffende volwassene;

o   gescheiden voorzieningen voor de behandeling van kinderen en volwassenen op afdelingen  zoals o.a. de spoedeisende hulp, de operatie- en verkoeverkamers, de poliklinieken, de dagbehandeling en de onderzoek- en behandelkamers.

 

Er bestaat geen leeftijdsgrens voor bezoekers.

        Bezoek van broertjes, zusjes en andere kinderen wordt niet beperkt op grond van de leeftijd van de bezoeker, maar uitsluitend op basis van de conditie van het kind en de gezondheid van de bezoekende kinderen.