Handvest Kind & Ziekenhuis

Kinderen hebben recht op mogelijkheden om te spelen, zich te vermaken en onderwijs te genieten al naar gelang hun leeftijd en lichamelijke conditie. Kinderen hebben recht op verblijf in een stimulerende veilige omgeving waar voldoende toezicht is en die berekend is op kinderen van alle leeftijdscategorieŽn (art.3,28,29.1(a+c),30 VRK).


Kinderen hebben het recht op een omgeving, die voldoet aan de behoeften van kinderen van alle leeftijden en in elke conditie waarvoor ze worden verpleegd. Dit geldt voor ziekenhuizen, dagverblijven of andere zorginstellingen voor kinderen.

        De architectuur en inrichting van een dergelijke omgeving bevat voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen en aandoeningen die in de betreffende faciliteit worden behandeld.

        Voldoende gekwalificeerd personeel is beschikbaar om tegemoet te komen aan de behoeften van kinderen aan spel, ontspanning en onderwijs, ongeacht de gezondheidstoestand en de leeftijd van de kinderen.

        Alle artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners, die in contact komen met kinderen, moeten bekend zijn met de behoeften van kinderen aan spel en recreatie.

        Faciliteiten waar kinderen worden behandeld en verpleegd bieden gelegenheid voor spel, recreatie en onderwijs, ondersteund door spelmateriaal, leermiddelen en recreatieve voorzieningen specifiek geschikt voor de patiŽntencategorie die zij verzorgen.

Evenals:

o   voldoende tijd om te spelen, zeven dagen per week;

o   aanmoedigen en organiseren van creatieve activiteiten voor alle  kinderen, met inbegrip van  kinderen in isolatie.

        Maatregelen worden getroffen om de kinderen te onderwijzen op hun eigen niveau.