Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
Kinderen - Jongeren - Ouders
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

Kinderparticipatie

Volwassen die niet naar kinderen willen luisteren zijn gelukkig een zeldzaamheid. Wel blijkt in de praktijk keer op keer dat het moeilijk is om kinderen daadwerkelijk te horen - en vervolgens ook echt iets te doen met hun input. De vragen, zorgen en ideeŽn van de volwassenen zelf krijgen vaak voorrang. Daarnaast laten kinderen zich niet snel uit de tent lokken, ook niet als je dat wel degelijk probeert. Het resultaat is dat het kind niet of onvoldoende gehoord wordt.  
Nog belangrijker is dat, als wij aan kinderen denken, we geneigd zijn om vooral te denken aan wat ze allemaal nog niet kunnen, in plaats van wat wij van hen zouden kunnen leren. Volwassen willen meestal heel graag goed voor kinderen zorgen, maar denken het vaak ook beter te weten. En dat is lang niet altijd het geval. Dus: als we willen weten hoe kinderen hun ziekte beleven en wat voor problemen zij ervaren, dan moeten we dat aan de kinderen zelf vragen. Hen betrekken bij en laten participeren in hun eigen zorg.

Kinderparticipatie staat niet op zichzelf. In artikel 12 van het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind staat dat kinderen het recht hebben om te participeren in alle beslissingen die hen aangaan. Het gaat erom dat kinderen gedurende hun ontwikkeling leren participeren op het niveau dat past bij hun leeftijd en rijpheid. Kinderen moeten in een veilige, opvoedkundige en beschermde omgeving kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. Daar valt de zorg voor kinderen ook onder. Kinderparticipatie is een recht.
Kinderen reageren in lichamelijk en in psychisch opzicht anders dan volwassenen en behoeven en verdienen dus ook separate en toegespitste aandacht en zorg. Daarnaast hebben kinderen volwassenen nodig om te zorgen dat hun stem gehoord wordt. Altijd. Onze missie om Nederlandse kinderen de meest optimale en kindgerichte medische zorg te bieden komt tot uiting in ons Handvest Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg. Het Handvest is in overeenstemming met het ĎVerdrag inzake de Rechten van het Kindí (IVRK).
 
Kinderparticipatie is dus van groot belang; de inbreng van kinderen en jongeren in de zorg voor kinderen is in onze ogen een onmisbaar onderdeel van de (kind)zorg in Nederland. Wij werken daar hard aan en zien gelukkig ook steeds meer intiatieven bij en door zorginstellingen zelf. Zo zijn er Inmiddels meerdere KinderAdviesRaden (KAR's) in Nederlandse ziekenhuizen. Een KAR draagt zorg voor inbreng in en advies aan de mensen die verantwoordelijk zijn voor het bepalen van het beleid van ziekenhuizen. En ook bij zorg buiten de ziekenhuismuren is de kinderstem belangrijk.
 
We hebben een website gemaakt met informatie voor kinderen en jongeren die regelmatig/binnenkort in aanraking komen met medische zorg: www.jadokterneedokter.nl  of www.mijnrechtenalsziekkind.nl.
 
Meer info
* Download ons 'Handboek Kinderparticipatie'
 
Tot slot: heb je zelf vragen of ideŽen over jouw zorg? Laat je stem horen! Je kunt ons bereiken via info@kindenziekenhuis.nl