Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
Kinderen - Jongeren - Ouders
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

Medische Kindzorgsysteem: Kind & gezin centraal bij zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving

Zieke kinderen gaan steeds sneller van het ziekenhuis naar huis. Wat een goede ontwikkeling is. De groep kinderen en jongeren die thuis, in een kinderhospice of op een verpleegkundige kinderdagverblijf kinderverpleegkundige zorg ontvangt groeit daardoor echter hard. Elk kind heeft net als een volwassenen ook recht op optimale zorg speciaal. Kinderen zijn alleen geen kleine volwassenen. Zij reageren fysiek en emotioneel anders. Daarnaast is elk kind anders en de behoeften en zorgvragen van een kind en het bijbehorende gezin worden in de loop van de tijd door verschillende factoren beïnvloed.
 
Een systeem was nodig waarbij het zieke kind en gezin daaromheen te allen tijde centraal staan en waarbij tegelijkertijd de opvatting Ďrecht hebben op zorgí wordt vervangen door het principe Ďzorg zo nodig, waar nodigí. Samenwerking, flexibiliteit, kwaliteit en passende bekostiging zijn onmisbare voorwaarden. Alleen op deze manier is het mogelijk om te komen tot een systeem waarbij kind en gezin de ondersteuning krijgen die nodig is en waarbij tegelijkertijd doelmatigheid en (financiŽle) duurzaamheid bestaan. Het Medische Kindzorgsysteem biedt deze mogelijkheden. In het rapport  ĎSamen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderení wordt het Medische Kindzorgsysteem uiteen gezet. Het rapport en daarmee het Medische Kindzorgsysteem is bedacht door de samenwerkende partijen (zie achtergrond).
 
Het is nu van belang dat het MKS ook daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. Het is belangrijk dat de verschillende ontwikkelingen op dit gebied een duidelijk kader krijgen die daadwerkelijk leiden tot de implementatie van de visie en randvoorwaarden van kwaliteit uit het rapport. In dialoog met VWS is hier meermalen over gesproken en heeft de staatssecretaris op 2 april 2015, tijdens de kamervragen over de zorg aan het zieke kind thuis, toegezegd om financiŽle ondersteuning te bieden om de implementatie gestalte te doen waar nodig. Er is aan de samenwerkende partijen gevraagd om met een plan te komen dat zich richt op de tijdige invoering van een eerste fase van het MKS systeem per 2016.
 
In antwoord op die uitnodiging hebben de samenwerkende partijen een programma ĎImplementatie Medische Kindzorgsysteem voor zorg aan zieke kinderen in de eigen omgevingí ingericht. In dit programma komen waar mogelijk alle ontwikkelingen samen zodat maximaal gebruik wordt gemaakt van ontwikkelingen en uitwisseling van expertise om het proces te versnellen en implementatie daadwerkelijk te realiseren in de komende jaren. Met het programma wordt voorzien in en centraal punt waar monitoring, communicatie, uitwisselen van informatie en afstemming plaats kan vinden. Ook is het de centrale informatiebron voor organisaties en cliŽnten in het veld hoe vorm wordt gegeven aan de implementatie van het MKS.
 
De rechten van het kind is het uitgangspunt van dit zorg systeem voor (ernstig) zieke kinderen die zorg ontvangen in de eigen omgeving. Deze rechten zijn verwoord in onze Handvesten
 
Meer weten? Klik hier of stuur email naar info@kindenziekenhuis.nl