Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
Kinderen - Jongeren - Ouders
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

Onderwijs

De onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen is vastgelegd in de verschillende onderwijswetten. Dat geldt zowel voor leerlingen die in het ziekenhuis zijn opgenomen als voor leerlingen die thuis ziek zijn. De school blijft verantwoordelijk voor deze leerlingen en kan daarbij een beroep doen op de voorziening onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL).
Als een kind langdurig ziek wordt, dient de 'thuisschool', dat is de school die het kind bezoekt, ervoor te zorgen dat de leerling toch onderwijs krijgt. Dat gaat ook op voor leerlingen met een chronische aandoening die meerdere keren voor korte tijd school moeten verzuimen.
De thuisschool is verplicht:

 1. voor deze kinderen een lesplan op te stellen;
 2. te regelen dat het kind inderdaad les krijgt.

In principe wordt het onderwijs aan het zieke kind verzorgd door de leraren van de thuisschool.
Voor ondersteuning daarbij kan de school een beroep doen op een Onderwijsadviesbureau (OAB) of een Educatieve Voorziening (EV) van een universitair medisch centrum

 • Onderwijsadviebureaus
  Er zijn in ons land 15 onderwijsadviesbureaus., waar 'consulenten ondersteuning onderwijs zieke leerlingen' werken. Zij houden zich bezig met kinderen die in de niet-universitair medische centra zijn opgenomen of die thuis ziek zijn. De consulenten OZL doen hun werk op verzoek van de thuisschool. Naar gelang de hulpvraag van de school zorgen de consulenten voor:
 • het maken van een plan van aanpak voor de zieke leerling samen met de school 
  - het (organiseren) van lesgeven aan kinderen in het ziekenhuis of thuis; 
  - het informeren van leraren van de school over ziektebeelden; 
  - het begeleiden van de lerarenvan de zieke leerling.
 • Educatieve Voorzieningen
  De Educatieve Voorzieningen of EV's maken deel uit van de organisatie van de universitair medische centra. Ook zij hebben 'consulenten ondersteuning onderwijs zieke leerlingen' in dienst. De taken van deze consulenten OZL zijn dezelfde als die van de consulenten OZL van de OABs, maar dan voor kinderen die zijn opgenomen in de universitair medische centra

Het is de taak van de thuisschool zo nodig contact op te nemen met een OAB of EV en te regelen dat ook de zieke leerling onderwijs en begeleiding krijgt. Uiteraard kunnen ouders de school benaderen om zich ervan te verzekeren dat er voor hun zieke kind onderwijs georganiseerd wordt.
In voorkomende gevallen kunnen ook de OABís en de EV's het initiatief nemen en contact opnemen met de thuissschool. De onderwijswetten zeggen wat dit laatste betreft niets over ziekenhuizen.
Niets belet echter een pedagogisch medewerker van een ziekenhuis of een kinderarts om de ouders te wijzen op het recht van onderwijs voor hun zieke kind en eventueel zelf, na overleg met de ouders, een OAB of EV in te schakelen. De ouders kunnen ook zelf contact opnemen met een OAB of een EV. De gegevens zijn te vinden op de website van Ziezon, Het landelijk netwerk van alles wat met Ziek Zijn en Onderwijs heeft te maken en waar alle consulenten OZL deel van uitmaken. Daarnaast biedt de Ziezonwebsite ouders en leraren uitgebreide informatie over alles wat te maken heeft met ziek zijn en onderwijs.

 

 

 

 

Adviezen

Ouders kunnen bij Stichting Kind en Ziekenhuis terecht voor advies en ondersteuning. Deze hulp wordt per email of telefonisch geboden.
 
Op deze website wij veel informatie informatie voor ouders en professionals. Voor een overzicht van de beschikbare materialen kijkt u onder Ouders & Kinderen en publicaties in de balk bovenaan deze pagina.