Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
Kinderen - Jongeren - Ouders
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

Wet Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?
Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ongeacht of ze extra ondersteuning nodig hebben of niet. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school in de buurt kunnen gaan, want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en actieve deelname aan de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs. Dat was zo en blijft zo.
 
Invoering Wet Passend Onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingegaan. Wat is er veranderd? De school waar u uw kind aanmeldt, krijgt zorgplicht. Dat betekent dat die school een passende onderwijsplek moet bieden als uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school. Als dat kan op de school zelf, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden nauw betrokken bij die keuze en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er straks geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.
 
Wat betekent dit voor uw stiuatie
  • Volgt uw kind speciaal onderwijs? Kinderen die al op het speciaal onderwijs zitten houden hun plek en indicatie tot uiterlijk 1 augustus 2016 (zolang het kind op dezelfde school blijft). Daarna volgt een nieuwe beoordeling over de best passende plek in overleg met de school.
  • Gaat uw kind met een rugzakje naar een gewone school? Vanaf 1 augustus 2014 bestaan er geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die uw kind nodig heeft wordt, in overleg met u, rechtstreeks door de school georganiseerd. Ga met school in gesprek hoe de ondersteuning aan uw kind geregeld wordt.
  • Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Nieuwe aanmelding: U kiest de school die u en uw kind geschikt vinden en u meldt uw kind minimaal 10 weken van tevoren schriftelijk aan. In de schoolgids staat welke ondersteuning de school kan bieden. Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of uw kind wordt toegelaten of komt de school met een voorstel voor een beter passende plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met u.
  • Uw kind zit al op school? Kijk in de schoolgids welke ondersteuning de school kan bieden en ga, eventueel samen met uw kind, in gesprek met de leerkracht/mentor.
  • Uw kind heeft geen extra ondersteuning nodig? In dat geval verandert er waarschijnlijk weinig voor uw kind. In de loop der tijd kunnen er misschien een paar kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij uw kind in de klas komen. Dit is afhankelijk van de afspraken die de scholen in uw regio met elkaar hebben gemaakt.
Ga in gesprek met de school over wat uw kind nodig heeft en wat u samen met de school kunt doen.