Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
Kinderen - Jongeren - Ouders
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

Ouderparticipatie

Een opname in het ziekenhuis is een ingrijpende ervaring, zeker voor een kind. Wanneer u als ouder bij uw kind blijft, is uw kind vaak minder angstig en beter in staat om de ziekenhuiservaring goed te verwerken. Als ouders deelnemen aan de zorg voor hun kind in het ziekenhuis wordt gesproken van ouderparticipatie. De mogelijkheden tot ouderparticipatie zijn niet in alle ziekenhuizen gelijk. Kies in het belang van uw kind een ziekenhuis dat in dit opzicht 'kindgericht' is.
 
Ouderparticipatie
Ouderparticipatie is eigenlijk een verkeerd woord. Er wordt onder verstaan dat ouders deelhebben aan de zorg voor hun kind in het ziekenhuis. Wat u als ouder in het ziekenhuis doet, is echter niet anders dan wat u thuis doet: zorgen voor uw kind. In feite zijn het de ziekenhuismedewerkers die, tijdelijk, participeren in de ouderlijke zorg. In de gangbare betekenis van het woord houdt participatie in, dat u als ouder deelneemt aan de verzorging en verpleging van uw kind. Het is daarbij van wezenlijk belang, dat ouders en ziekenhuismedewerkers elkaar zien als teamgenoten. Als mensen die samen de zorg voor het kind hebben met respect voor elkaars verantwoordelijkheden. 
 
Rooming-in
De meeste ziekenhuizen bieden u de mogelijkheid om 's nachts bij uw kind te blijven. Dit wordt rooming-in genoemd. U moet daarvoor geen accommodatie als van een hotel verwachten. Veelal wordt voor de nacht een vouwbed naast het bed van het kind gezet. Het blijven slapen kost u niets. Voor maaltijden, koffie, thee en frisdranken moet u gewoonlijk wel betalen.
 
Meehelpen
In veel ziekenhuizen verzorgen ouders hun kind zoveel mogelijk zelf. Daarnaast krijgen ouders soms de gelegenheid te helpen bij de verpleging van hun kind. Dit gebeurt onder toezicht van een verpleegkundige. Pas als ouders zich zeker voelen, voeren zij bepaalde taken zelf uit. Deze vorm van ouderparticipatie draagt ertoe bij dat een kind zich 'veilig' voelt. Bovendien kan een kind vaak eerder naar huis als zijn ouders er blijk van geven de zorg alleen aan te kunnen. Omdat u uw kind goed kent, bent u vaak de eerste die merkt dat er iets niet in orde is. Aarzel niet de verpleegkundigen in te lichten als u denkt dat uw kind pijn heeft of naar uw idee 'vreemd' reageert.
 
Neem het initiatief
Wanneer u in het ziekenhuis bij uw kind wilt blijven, moet u daar doorgaans zelf het initiatief toe nemen. De ziekenhuizen bieden het niet altijd als vanzelfsprekend aan. Geef daarom duidelijk te kennen wat uw wensen zijn. Doe dat ook als uw kind nog een baby is. Lang niet iedereen in de ziekenhuizen is ervan overtuigd dat ook een zieke baby behoefte heeft aan de nabijheid van een ouder.
 
Informatie
De wet schrijft voor dat een arts voor een behandeling of een onderzoek de toestemming van de ouders nodig heeft. Daaruit vloeit voort dat u als ouder recht heeft op alle informatie die nodig is om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Gaat het om een kind van twaalf jaar of ouder dan is behalve de toestemming van de ouders ook die van het kind vereist.
 
Reacties
Kinderen kunnen in het ziekenhuis totaal uit balans raken. Dat geldt voor kinderen van alle leeftijden, ook voor baby's. Zelfs kinderen die thuis makkelijk en meegaand zijn, gedragen zich in een ziekenhuis vaak heel anders. Dit kan verschillende oorzaken hebben: de kinderen zijn bang voor pijn, worden angstig door de vreemde omgeving of zijn van streek omdat zij van hun ouders worden gescheiden. Sommige kinderen gedragen zich in het ziekenhuis boos en afwijzend tegenover hun ouders. Denk niet dat het beter is om weg te blijven als uw kind zo reageert. Het is een vorm van protest. Kinderen die hun emoties uiten, zijn naderhand vaak minder van slag dan kinderen die alles zonder protest ondergaan. 
 
 
Klik hier voor meer adviezen aan ouders over:

 

 

 

Informeer bij doorverwijzing naar een ziekenhuis altijd eerst of het ziekenhuis kindgericht is.

In een kindgericht ziekenhuis:

  • zijn ouders welkom om bij hun kind te blijven;
  • mogen ouders aanwezig zijn als hun kind onder narcose wordt gebracht;
  • mogen ouders aanwezig zijn op de uitslaapkamer als hun kind bijkomt uit de narcose;
  • ligt het kind op een kinderafdeling;
  • worden kinderen nooit samen met volwassen patiŽnten verpleegd;
  • worden kinderen verpleegd door kinderverpleeg-kundigen;
  • kunnen ouders naast het bed van hun kind overnachten als het 's nachts in het ziekenhuis moet blijven (rooming-in);
  • wordt het kind enige tijd vůůr de opname verwacht op het anesthesie-spreekuur.