Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
Kinderen - Jongeren - Ouders
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

Zorgverlof

Een werkende ouder die de zorg heeft voor een (ernstig) ziek kind, kan gebruik maken van zogenoemd zorgverlof. Dit verlof is bij wet geregeld. Het voorziet erin dat de ouder enige tijd niet werkt, maar vrijaf neemt om voor het kind te zorgen. Vanaf 1 juli 2015 kunnen werknemers ook kort- en langdurend zorgverlof opnemen voor de noodzakelijke zorg aan grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten). Voor de verschillende soorten verlof bestaan wettelijke regelingen (klik op de kopjes voor meer informatie). Op deze site beperken wij ons tot de regelgeving met betrekking tot kinderen en (groot)ouders.
 
Kortdurend zorgverlof
Kortdurend zorgverlof is er om enkele dagen noodzakelijke zorg aan inwonende (pleeg- of adoptie)kinderen, de partner of ouders te geven. De werkgever betaalt minstens 70% van uw salaris door. 
Langdurend zorgverlof is er om voor langere tijd voor uw ernstig zieke partner, kind of ouders te zorgen. Uw werkgever hoeft uw salaris tijdens het verlof niet door te betalen. De regering heeft plannen om het langdurend zorgverlof uit te breiden.
 
NB: Van deze regelingen kan ook gebruik worden gemaakt door andere partijen; de informatie op deze website is echter toegespitst op de situatie rondom een ernstig ziek kind. 
 
Naast het kortdurend en langdurend zorgverlof bestaan ook de volgende voor onze doelgroep relevante verloven:
 
Ouderschapsverlof
Met ouderschapsverlof kunt u tijdelijk minder werken om meer tijd te besteden aan uw kinderen. Het recht op ouderschapsverlof geldt voor beide ouders.
LET OP: Vanaf 2017 krijgen vaders langer betaald vrij na de bevalling. Het ouderschapsverlof gaat dan van twee naar vijf dagen.  
 
Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof
Bent u zwanger en werkt u in loondienst, als zelfstandige of ontvangt u een uitkering? Dan heeft u recht op minstens 16 weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof.
 
Kraamverlof
Werkt u in loondienst en bent u de echtgenoot of partner van de moeder van een pasgeboren baby? Dan heeft u recht op 2 dagen betaald kraamverlof (ook wel vaderschapsverlof genoemd). Het kraamverlof duurt niet langer bij een meerling. De regering heeft plannen om het kraamverlof uit te breiden.
 
Adoptieverlof of pleegzorgverlof
Adopteert u een kind of neemt u een pleegkind op in uw gezin? Dan heeft u recht op adoptieverlof of pleegzorgverlof. Het verlof geldt voor beide adoptieouders.