Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
Over K&Z
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

Organisatie

De Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis is in 1977 opgericht door ouders. Deze ouders waren van mening dat het in het belang van het kind is als de ouders meer bij de opvang en begeleiding in het ziekenhuis worden betrokken. Na een besluit van de algemene ledenvergadering en de noodzakelijke juridische stappen is vereniging Kind&Ziekenhuis op 26 september 2008 een stichting geworden. De nieuwe rechtsvorm past beter bij het huidige en toekomstige karakter van Kind&Ziekenhuis en de activiteiten die voor de komende jaren op het programma staan.
 
Voorlichting
Met de activiteiten op het gebied van voorlichting wil Kind&Ziekenhuis:
1. verschillen tussen ziekenhuizen en overige zorgorganisaties op het gebied van kind- en gezinsgerichte zorg in kaart brengen;
2. ouders bewust maken van deze verschillen en hen voorzien van informatie om zelf keuzes te kunnen maken;
3. professionals aanzetten tot kwaliteitsverbetering door de verbeterpunten in beeld te brengen;
4. zorgverzekeraars attenderen op de wensen van hun (jonge) verzekerden.

Helpdesk voor (aanstaande) ouders, minderjarigen en professionals
Het verstrekken van individueel advies en informatie op maat aan (aanstaande) ouders en minderjarigen behoort tot de kerntaken van Kind&Ziekenhuis. Ouders nemen onder andere contact op met het bureau, omdat zij hun kind goed willen voorbereiden op een ziekenhuisopname, omdat zij klachten hebben over het ziekenhuis of omdat zij een ziekenhuis moeten kiezen voor hun kind of voor de bevalling. De contacten met minderjarigen Ė vooral 12- tot 16/18-jarigen - betreffen in de meeste gevallen vragen die betrekking hebben op hun rechten als ze naar de dokter gaan en over de vergoeding van consulten/medicijnen als zij zonder medeweten van hun ouders een arts bezoeken.
 
Bestuur en directie
De directeur van Stichting Kind en Ziekenhuis is Hester Rippen

Het toezichthoudend bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:
Mevr. M.C. Kuijpers, voorzitter
Dhr. G.J. van Middelkoop, penningmeester 
Mevr. L.J. Ickenroth, secretaris
Dhr. M.Dat
Dhr. J.MorriŽn
Dhr. P.L. van der Schaaf
 
Gedragscodes & reglementen
Gedragscode Fondsenwerving - Als lid van de PatiŽntenfederatie Nederland volgen wij hun gedragscode
 
Lidmaatschappen
Stichting Kind en Ziekenhuis is lid van de PatiŽntenfederatie Nederland. PatiŽntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst.
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Kind en Ziekenhuis is ook lid van Ieder(in). Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.
 
 
Voor meer informatie over Stichting Kind en Ziekenhuis verwijzen wij u graag naar www.kindenziekenhuis.nl/kinderstem .Bekijk ook het Prezi-filmpje met onze activiteiten in vogelvlucht op de onze homepage of Klik HIER.
Stichting Kind en Ziekenhuis beschikt over een ANBI status zie: www.anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-kind-en-ziekenhuis/ . Op deze site is ook ons jaarverslag te vinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@kindenziekenhuis.nl
Vindt u ook dat ieder kind in Nederland recht heeft op kindgerichte zorg in het ziekenhuis, andere zorginstelling, praktijken en thuis? Steun ons dan!