Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
PatiŽntenrecht
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar

Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar hebben volgens de wet bij medische behandelingen of onderzoeken een belangrijke eigen stem.

Voor deze leeftijdscategorie gelden de volgende regels:

  • behalve de ouders moet ook het kind zelf toestemming geven voor een onderzoek of behandeling;
  • zowel het kind als de ouders hebben er recht op te worden geïnformeerd;
  • het kind heeft recht op inzage in zijn medisch dossier. Het verlenen van inzage aan de ouders is niet toegestaan zonder de toestemming van het kind,  zij het dat de hulpverlener rekening moet houden met de betrokkenheid van de ouders.

Bijzondere situaties
Voor bijzondere situaties gelden bijzondere regels:

  • wanneer kind en ouders met elkaar van mening verschillen, hangt het van het bevattingsvermogen van het kind af of zijn mening zwaarder wordt gewogen dan die van de ouders. Het is aan de hulpverlener om dit in te schatten. Geven de ouders bijvoorbeeld toestemming maar wil het kind de behandeling niet, dan zal de hulpverlener de wil van het kind volgen indien dit geen ernstige gevolgen voor het kind oplevert;
  • is de behandeling of het onderzoek zonder de toestemming van de ouders uitgevoerd, dan hebben de ouders alleen recht op informatie en inzage in het dossier als het kind hierin toestemt. Het kind kan willen dat zijn ouders niet worden geïnformeerd en dat hun niet om toestemming wordt gevraagd. De hulpverlener kan dan aan die wens gevolg geven als hij vindt dat het kind, letterlijk, oud en wijs genoeg is om hier zelf over te beslissen;
  • als in acute situaties gevaar bestaat voor het leven van het kind mag een hulpverlener altijd handelend optreden, ook als hij voor de behandeling niet de toestemming van de ouders en het kind heeft.
Wilt u ook de beste ziekenhuiszorg voor uw kind? Geef uw mening via ons e-panel! (ook kinderen&jongeren kunnen lid worden)