Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
PatiŽntenrecht
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

Rechten van de patiŽnt (WGBO)

De relatie tussen een patiŽnt en een arts of andere hulpverlener hoort gebaseerd te zijn op wederzijds vertrouwen. Meestal is dat ook zo. Tegelijk wordt deze relatie geregeld door een aantal wettelijke bepalingen. Dat gebeurt in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, kortweg aangeduid als de WGBO. Deze wet heeft niet alleen betrekking op volwassenen. Er zijn ook de rechten in vastgelegd van het kind als patiŽnt.

Toestemming geven
De WGBO schrijft voor dat een medisch onderzoek en een medische behandeling alleen mogen worden uitgevoerd als de patiŽnt daar toestemming voor heeft gegeven. Een patiŽnt kan moeilijk beslissen of hij al dan niet toestemming voor een onderzoek of behandeling zal geven als hij niet weet waar het om gaat. Om die reden legt de wet de behandelaar de verplichting op ervoor te zorgen, dat de patiŽnt alle informatie krijgt die hij nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen. Het geven van toestemming op basis van geinformeerd zijn wordt vaak aangeduid met de Engelse term 'informed consent'.

De patiŽnt moet in elk geval worden geïnformeerd over: 

  • het doel van het onderzoek of de behandeling;
  • de aard van het onderzoek of de behandeling;
  • de te verwachten resultaten en
  • de mogelijke risico's.

Ook moet hem worden verteld of er eventueel andere behandelmogelijkheden zijn en waaruit die bestaan.

Meer gedetailleerde informatie over de WGBO? Klik hier en lees meer over dit onderwerp op de website van onze koepelorganisatie Patientenfederatie NPCF

 

Kinderen & Jongeren

Wat mag jij nu eigenlijk zelf beslissen?

Als kind zelf meer te weten komen over jouw rechten in de zorg? Ga naar www.JaDokterNeeDokter.nl

Als tiener meer zelf te weten komen over jouw rechten in de zorg? Ga naar www.MijnRechtenAlsZiekKind.nl

 

Modelrichtlijn

Wilt u ook de beste ziekenhuiszorg voor uw kind? Geef uw mening via ons e-panel! (ook kinderen&jongeren kunnen lid worden)