Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
PatiŽntenrecht
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

Toestemming bij medisch-wetenschappelijk onderzoek

De Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO) regelt onder andere het geven van toestemming rondom medisch-wetenschappelijk onderzoek. Kort samengevat komen de bepalingen van de WMO neer op het volgende.

Leeftijden
Voor deelname van proefpersonen onder de twaalf jaar beslissen de wettelijke vertegenwoordigers; dat zijn de ouders die het gezag over het kind uitoefenen of de voogd. Indien mogelijk - rekening houdend met het bevattingsvermogen van het kind - wordt de instemming van het kind gevraagd. Bij proefpersonen tussen twaalf en achttien jaar is toestemming nodig van zowel de wettelijke vertegenwoordigers als van het kind zelf. Indien het kind niet wilsbekwaam is, beslissen de wettelijke vertegenwoordigers. Proefpersonen vanaf achttien jaar kunnen zelfstandig toestemming geven voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. De leeftijdsgrens van achttien jaar in de WMO wijkt dus af van die waarop een kind volgens de WGBO een behandelingsovereenkomst kan aangaan (deze is zestien jaar).

Handtekening
De WMO eist schriftelijke toestemming van de ouders die het  gezag uitoefenen of van de voogd en, naar gelang de leeftijd, ook van het kind. Hier wijkt de WMO dus af van de toestemming die moet worden verleend voor een behandelingsovereenkomst volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst  (WGBO). In dat geval is mondelinge toestemming voldoende.

Terugtrekken
Verleende toestemming tijdens een onderzoek kan zonder verdere opgaaf van redenen worden ingetrokken.

Verzet
Indien een minderjarige proefpersoon zich bij een onderzoek verzet tegen een handeling waaraan hij wordt onderworpen of tegen een aan hem opgelegde gedragswijze, vindt het onderzoek met die proefpersoon niet plaats. 
 
Zie voor meer informatie: 'Geneesmiddelen voor kinderen'
Wilt u ook de beste ziekenhuiszorg voor uw kind? Geef uw mening via ons e-panel! (ook kinderen&jongeren kunnen lid worden)