Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
Professionals
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

De Smiley

Samen hebben we één doel: het optimaliseren van de kindgerichte zorg in Nederland. Een manier om dat doel te bereiken is een kwaliteitsontwikkeling van kindgerichte zorg in zorgorganisaties. Dit kan doormiddel van de tool van Stichting Kind en Ziekenhuis: de Smiley.
Samen gaan we graag de reis aan om dit doel te bereiken. Het is een eeuwige reis, geen doel op zich. Zorgprofessionals hebben een uniek perspectief en wij, als kind en ouders,  hebben een uniek perspectief. Samen kunnen we de weg bewandelen om de gezamenlijke perspectieven tot uiting te brengen. Hierdoor wordt de kindgerichte zorg nog beter!

Wij zijn trots op zorgorganisaties die samen met ons deze reis aangaan. Goed om te zien dat zij zich zo open durven te stellen en bereid zijn om feedback te ontvangen.

Kindgerichte zorg gaat een nieuwe fase in!
Begin jaren ’80 heeft Kind & Ziekenhuis de informatiegids voor ouders ontwikkeld, een papieren voorloper op de Smiley. Ongeveer 15 jaar geleden ontwikkelde Kind & Ziekenhuis de eerste Smiley voor de dagbehandeling en de kinderafdelingen binnen de ziekenhuizen om een nieuwe impuls te geven aan de ontwikkeling van kindgerichte zorg. Later kwam daar de Smiley voor de kraamafdeling bij. Doel van de Smiley was en is kindgerichte zorg in de ziekenhuizen te stimuleren enerzijds en anderzijds ouders en kinderen te informeren over de kindgerichtheid van de ziekenhuizen. Intussen hebben heel veel ziekenhuizen deze Smiley voor hun kinderafdeling, de dagbehandeling en/of de kraamafdeling. Daarmee is de nieuwe norm begin 2013 gezet. Ieder ziekenhuis met ‘oude’ Smileys voldoet aan de standaard voor kindgerichte zorg. Dit wordt in het nieuwe systeem gewaardeerd met een Bronzen Smiley. Om een volgende stap te maken in de ontwikkeling van kindgericht zorg, ontwikkelde Stichting Kind en Ziekenhuis nieuwe Smileys. Met nieuwe, aanvullende criteria voor kindgerichte zorg.

Het kwaliteitskeurmerk de Smiley
De Smiley is ontstaan vanuit de gedachte inzichtelijk te maken:

  • welke criteria belangrijk zijn voor kindgerichte zorg
  • hoe de ziekenhuizen en overige zorgorganisaties zich tot elkaar verhouden

De huidige Smiley is het kwaliteitskeurmerk voor kindgerichte zorg vanuit het perspectief van het kind en de ouders. Voor Kind & Ziekenhuis staat kindgerichte zorg ook voor gezingsgericht en ontwikkelingsgericht zorg. Wij pleiten bij kinderen altijd voor een integrale, multidisciplinaire aanpak. Als een kind behandeld wordt gaat het nooit om de medische behandeling alleen. Een kindgerichte zorgorganisatie zorgt voor het kind en zijn/haar omgeving, het gezin. Ook besteedt een kindgerichte zorgorganisaties aandacht aan hoe het kind en het gezin zelf de invloed van de ziekte en behandeling ervaart op het lichamelijke, emotionele, sociale en cognitieve functioneren.

Soorten Smileys
Kind & Ziekenhuis kent Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys toe aan ziekenhuizen en overige zorgorganisaties. De toekenning van de Bronzen Smiley voor de Kinder- en dagbehandeling, Kraamafdeling en Polikliniek & Eerstelijns Kindzorg vindt plaats door middel van  deskresearch. De toekenning van de Zilveren en Gouden Smiley voor de Kinder- en dagbehandeling, de Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys voor de Spoedeisende hulp en Medische Kindzorg thuis en in kinder(dag)verblijven vindt plaats door middel van een visitatieproces. Om op te kunnen gaan voor een Zilveren of Gouden Smiley is het een vereiste dat de zorgorganisatie aan het Bronzen niveau voldoet en/ of aan de drop-out criteria. Meer info over de verschillende Smileys: Welke Smileys bestaan er?

Momenteel is Kind & Ziekenhuis bezig met de ontwikkeling van Smiley voor de KinderRevalidatie, en in maart 2013 is het NEO-keurmerk “de Kangoeroe” gelanceerd door de Vereniging van Ouders van Couveuse kinderen (VOC). Kind & Ziekenhuis en VOC stemmen de programma’s zoveel mogelijk op elkaar af, in het belang van de ziekenhuizen en van de uitvoeringsorganisaties van VOC en Kind & Ziekenhuis.

Als onderdeel van het visitatieproces wordt gebruik gemaakt van de Ervaringsmonitor en de Medewerkersmonitor om ervaringsverhalen van kinderen, jongeren, ouders en medewerkers mee te nemen in de beeldvorming. Uitgebreide duiding van de verhalen gebeurt als ziekenhuizen een Gouden Smiley aanvragen en toegekend krijgen. De trends en ontwikkelingen die wij tegenkomen tijdens de toekenning vormen tevens de basis voor de voortdurende stimulans van kwalitatief hoogwaardige kindgerichte zorg vanuit Kind&Ziekenhuis.

  • Bijdragen aan behoud van goede kindgerichte & gezinsgerichte zorg
  • Kindgerichte zorg naar kwalitatief hoger level brengen en aansporen tot kwaliteitsverbeteringen mede op
    basis van patiëntperspectief
  • Verbeteren van de kennis van K&Z en bijdragen aan haar status als kenniscentrum en goede vertegenwoordiger
  • Actueel inzicht verwerven in beleving van de doelgroep en zo de doelgroep beter kunnen vertegenwoordigen
Theoretische onderbouwing Smileys
Voor de theoretische onderbouwing van de criteria van de verschillende Smileys en uitleg van de verschillende procedures vraagt u het “Smiley Proces- en Theoriedocument” aan. Hiervoor en voor alle overige vragen neemt u contact op met Stichting Kind en Ziekenhuis via smiley@kindenziekenhuis.nl .
 
Criteria
Om een Smiley te verkrijgen moet aan een aantal kwaliteitseisen voldaan worden. Per Smileys zijn er criteria. Download hier het Smiley criteria document met alle criteria per Smiley 
Het Handvest Kind & Ziekenhuis en Kind&Zorg en de Bronzen Smiley criteria vormen de basis voor Zilveren en Gouden Smiley. Per Smiley bestaan er criteria en 6 thema’s. In het onderstaande schema ziet u welke dit zijn.
 

Hulpmiddel
Op deze website is voor elke zorgorganisatie aangegeven of zij een Smiley hebben of niet. Voor ziekenhuizen wordt ook nog afzonderlijk aangegeven welke voorzieningen het ziekenhuis het kind en ouders te bieden heeft. Zie hiernaast in de rechterkolom. Met deze informatie wordt ouders die met hun kind naar het ziekenhuis moeten, een hulpmiddel aangereikt om te kiezen voor het ziekenhuis dat het best aan hun wensen beantwoordt. Als aan een zorgorganisatie een of meer Smileys is toegekend, wordt dit bij de betreffende  gegevens op de website vermeld. Bij de naam van de zorgorganisatie is dan een Bronzen, Zilveren of Gouden Smiley afgebeeld. Ook op www.zorgkaartnederland.nl worden de Smileys bij de zorginstellingen getoond.
 
Vlag en certificaat
Alle zorgorganisaties ontvangen een certificaat. Zorgorganisaties waaraan een Zilveren of Gouden Smiley is toegekend, reikt de Stichting Kind en Ziekenhuis een vlag uit. Voor alle kleuren Smileys zijn ook posters, en digitale banners beschikbaar. Hiermee kan de zorgorganisatie kenbaar maken dat het kwaliteit biedt bij de zorg voor kind en ouders. 
 
Meer info
Meer informatie over het aanvraag? Klik hier
Voor vragen en uitgebreide informatie kunt u contact opnemen via smiley@kindenziekenhuis.nl of 085 020 12 65


 

Smileys

 
 
 
Stichting Kind en
Ziekenhuis kent Smiley's
toe aan zorgorganisaties die
zich positief onder-
scheiden door hun
kindgerichte voorzieningen.