Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
Professionals
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

Kwaliteit in de kindzorg

Stichting Kind en Ziekenhuis heeft meerdere pijlers. In de pijler 'De stem van kinderen en ouders'  vertolkt Stichting Kind en Ziekenhuis de kinderstem door oa deel te nemen aan verschillende commissies, raden en projecten over onderwerpen als medische kinderrichtlijnen, kwaliteitsstandaarden, medisch wetenschappelijke onderzoeken, patiŽntenrechten, keuzehulpinstrumenten en monitoring. Vaak werken wij binnen projecten samen met lid- en collegaorganisaties. Daarnaast komen wij op voor het zieke kind binnen de hervormingen die in 2015 allemaal plaatsvinden in de zorg, door het uitbrengen van het rapport īsamen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderenī en de implementatie van het hieruit voortkomende nieuwe Medische Kindzorgsysteem.
 
Voorbeelden:
 
Stroomschema 'Kwaliteitsstandaarden specifiek voor kinderen. Wanneer wel en wanneer niet?
Kern
​Het doel van deze tool is om (patiŽnten-)organisaties handvatten te bieden bij het vaststellen van een criteriaset voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor specifieke doelgroepen (denk hierbij aan ouderen en kinderen).
 
Omschrijving
​Bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden wordt in sommige gevallen een aparte standaard of een addendum ontwikkeld voor de zorg aan kinderen, b.v bij astma en obesitas. Hierin wordt de zorg aan kinderen beschreven. Bij veel kwaliteitsstandaarden is specifieke aandacht voor de problematiek van het kind niet meegenomen. Het ontbreekt ontwikkelaars van kwaliteitsstandaarden aan criteria en een tool om alert te zijn op het specifieke perspectief van kinderen en de integratie hiervan gedurende de ontwikkeling.
Een medische kwaliteitsstandaard zonder specifieke aandacht voor kinderen is geen kwaliteitsstandaard. Kinderen zijn geen kleine volwassenen en hebben net zo goed recht op evidence based zorg. Daarom moet bij elke ontwikkeling of herziening van een richtlijn/kwaliteitsstandaard geïnventariseerd worden of er specifieke aandacht voor kinderen nodig is. Dit model biedt daar een concreet handvat voor. Daarnaast is het belangrijk dat bij de inbreng van het patiŽnt perspectief in de kwaliteitsstandaard, wat een van de voorwaarden is voor opname van de kwaliteitsstandaard in het Register van het Kwaliteitsinstituut, het kind perspectief specifiek wordt vertegenwoordigd. Kinderen hebben immers vaak hele andere wensen, behoeften en ervaringen met betrekking tot de zorg dan volwassenen.
 
 
 Deelname aan KIDZ programma van de PatiŽntenfederatie NPCF
Wat is KIDZ?
Hoe krijgen patiŽnten meer invloed op de kwaliteit van zorg? Het programma KIDZ wil hierop een antwoord bieden.
KIDZ staat voor Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische Zorg. Onder de naam KIDZ ontwikkelen verschillende patiŽntenorganisaties samen met PatiŽntenfederatie NPCF producten en tools. Dit zijn producten en tools waarmee de kwaliteit van de medisch specialistische zorg beïnvloed en gemeten kan worden. Het uitgangspunt van KIDZ is altijd het perspectief van de patiŽnt.
 
Ontstaansrecht KIDZ
KIDZ is ontstaan uit het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg. Dit akkoord werd op 15 juli 2013 gesloten tussen zeven partijen: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De Federatie van Medisch Specialisten (FMS) en de Nederlandse PatiŽnten Consumenten Federatie (NPCF).
De afspraak binnen dit hoofdlijnenakkoord is dat deze partijen zich gezamenlijk inzetten voor de verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg.
Aandachtsgebieden
De patiŽntenorganisaties en PatiŽntenfederatie NPCF werken binnen vier aandachtgebieden aan KIDZ. Ieder aandachtsgebied bevat verschillende projecten, die in samenhang worden uitgevoerd. Hieronder vindt u de vier aandachtsgebieden.
1. Richtlijnen/Kwaliteitsstandaarden
2. Transparantie
3. Samen beslissen
4. Doelmatigheid
 
Wie voeren KIDZ uit?
PatiŽntenfederatie NPCF coŲrdineert KIDZ en voert dit uit samen met de volgende patiŽntenorganisaties:
Levenmetkanker beweging
De Hart&Vaatgroep
Longfonds
Diabetes Vereniging Nederland (DVN)
Spierziekten Nederland
Zorgbelang Nederland
NierpatiŽnten Vereniging Nederland (NVN)
MS Vereniging Nederland (MSVN)
Stichting Kind en Ziekenhuis
Vereniging Samenwerkende Ouder- en PatiŽntenorganisaties (VSOP)
 
 
Kindenziek.nl: PatiŽnteninformatie in duidelijke taal
www.Kindenziek.nl is dť website opgezet door Stichting kind en ziekenhuis in samenwerking met de NVK waar je patiŽnteninformatie voor kinderen en ouders over medische kinderrichtlijnen kunt vinden. Het doel van deze website is om kinderen en ouders te informeren over medische kinderrichtlijnen. Hierdoor kunnen zij beter meedenken in de behandeling. Daarnaast zorgt deze website ervoor dat alle patiŽnteninformatie op ťťn overzichtelijke plek te vinden is.
 
 
PatiŽnteninformatie bij medische kinderrichtlijn toevoegen
Het is voor (patiŽnten)organisaties mogelijk om patiŽnteninformatie bij een medische kinderrichtlijn over specifieke aandoeningen, behandelingen of onderzoek toe te voegen in deze hulptool. Een medische kinderrichtlijn op de tool plaatsen? Wilt u een medische kinderrichtlijn toevoegen aan kindenziek.nl dan kunt u zich aanmelden via dit formulier.
 
Handleiding Digitale patiŽnteninformatie tool
In de handleiding worden de stappen toegelicht die gevolgd dienen te worden om te komen tot patiŽnteninformatie in de digitale hulptool.
 
 
Voorbeelden van andere werkzaamheden op het gebied van kwaliteit & kinderstem van Kind & Ziekenhuis
  • Lid van de PatiŽnten- & Privacyraad
  • Voorzitter van de Landelijke Borstvoedingsraad
  • Lid van de werkgroep Folder Zwanger! van het RIVM
  • Referent in het wetenschappelijk onderzoeksprogramma ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG).
  • Referent in het wetenschappelijk onderzoeksprogramma ZonMw-programma Doelmatigheid
  • Penvoerder programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem
  • Lid van meerdere werkgroepen van medische specialistische richtlijnen
  • Advies over kind-, ontwikkelings- en gezinsgerichte zorg aan zorginstellingen en belangenorganisaties
  • Overige inbreng van de kinderstem aan overheid, gezondheidsinstellingen, medische wetenschappelijke verenigingen, gezondheidsprofessionals, wetenschappelijke onderzoekers

Volg ons via onze nieuwsbrief

en

Via onze nieuwsblog www.kindenzorg.nl