Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
Publicaties
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

Handboek Kinderparticipatie in het ziekenhuis

Bestelwijze
Maak Ä5,00 over naar Rabobank rekening NL 48 RABO 01346.21.417 van Stichting Kind en Ziekenhuis te Utrecht. Vermeld bij uw betaling "Handboek" naam en adres van degene voor wie het handboek bestemd is.
 
Kinderparticipatie in het ziekenhuis; een praktische introductie 
In 2010 is onder leiding van Zorgbelang Nederland en Stichting Kind & Ziekenhuis een project gestart met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis, op basis van de ervaringen van kinderen en jongeren zelf. Hiermee is het eerste kinderparticipatie project gestart waaraan tien ziekenhuizen deelnamen.

Het uitgangspunt van het project was Ďwe leren het beste door te doen en te reflecteren op het proces en de uikomsten daarvaní. De ervaringen van dat proces zijn in deze praktische introductie beschreven in acht participatiemethodieken. Er zijn twee belangrijke pijlers voor kinderparticipatie in het ziekenhuis.

Klik op het plaatje van het Handboek om de digitale versie te bekijken
(English version below)

Kinderparticipatie staat niet op zichzelf. In artikel 12 van het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind staat dat kinderen het recht hebben om te participeren in alle beslissingen die hen aangaan. Het gaat erom dat kinderen gedurende hun ontwikkeling leren participeren, op het niveau dat past bij hun leeftijd en rijpheid. Kinderen moeten in een veilige, opvoedkundige en beschermde omgeving kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. Daaronder valt ook de zorg voor kinderen. Kinderparticipatie is een recht.
Kinderen verschillen anatomisch en fysiologisch van volwassenen en reageren in emotioneel opzicht anders dan volwassenen op ziekte en letsel. Door hier rekening mee te houden voelen kinderen zich prettiger en kunnen emotionele problemen of stoornissen in de ontwikkeling van het kind worden voorkomen.
 
Kindgerichte zorg is alleen mogelijk als de ervaringen van kinderen en ouders daadwerkelijk worden gebruikt om tot kwaliteitsverbetering te komen. Kinderparticipatie leidt tot zorg die beter aansluit bij de behoeften van het kind.
 
Met dit handboek willen wij kinderparticipatie in het ziekenhuis een kickstart geven. Zodanig dat kinderparticipatie een structureel onderdeel wordt van de kwaliteitscyclus van elk ziekenhuis.

Hester Rippen                                                      Peter van der Loo
Directeur Stichting Kind en Ziekenhuis                Directeur Zorgbelang Nederland