Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
Publicaties
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

Kind & Zorg Magazine

Stichting Kind en Ziekenhuis zet 'Kind&Zorg Magazine' in als instrument om haar organisatiedoelen te bereiken, waarbij het bevorderen van kind- en gezinsgerichte medische zorg in ziekenhuizen, thuis en elders het belangrijkste is. Het Magazine is een platform voor beïnvloeding, door het verspreiden van kennis en het uitwisselen van ervaringen.
'Kind&Zorg Magazine' fungeert tevens als spreekbuis voor de achterban, kinderen, jongeren en ouders. Daarnaast behandelt het actuele thema's met betrekking tot de medische zorg voor het kind in het ziekenhuis, thuis en elders. Het brengt spraakmakende interviews, geeft in rubrieken ruimte aan ouders, kinderen, onderzoekers en health professionals, besteedt aandacht aan relevante berichten in de media en publiceert opiniestukken.

'Kind&Zorg Magazine' verschijnt twee keer per jaar, in het voor- en het najaar. Naargelang het thema wordt het daarnaast gericht verspreid onder specifieke beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Zes maanden nadat het Magazine is verschenen, kan het ook los gekocht worden voor Ä 5,- inclusief verzendkosten. Stuur hiervoor een e-mail naar info@kindenziekenhuis.nl.
 
U ontvangt het magazine automatisch door donateur van onze stichting te worden (zie rechterbalk).
 
Naast ons magazine hebben wij ook een online nieuwsblog www.kindenzorg.nl
 
 
 
 
Redactie 
Heleen Schoonen (eindredactie)
Hester Rippen (hoofdredacteur)
Petra kee
Eva Schmidt-Cnossen
Monique Roosink
Adres redactie
Postbus 197
3500 AD Utrecht
Telefoon: 085 020 12 65
Email: info@kindenziekenhuis.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adverteren

Het Kind & Zorg Magazine biedt in beperkte mate ruimte voor advertenties. Tijdig reserveren is gewenst.
 
 

Abonneren

Het abonnement op het Kind&Zorg Magazine is gekoppeld aan het donateurschap van de Stichting. Donateurs dragen jaarlijks een bedrag naar keuze bij, met een minimum van Ä 35,00 per jaar.
Als donateur ontvangt u twee keer per jaar het Kind&Zorg Magazine en helpt u Stichting Kind en Ziekenhuis om de kindzorg in Nederland verder te verbeteren. 
 
U kunt zich hier als donateur van de Stichting Kind en Ziekenhuis aanmelden.