Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
Publicaties
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

Magazinearchief

Overzicht van de sinds 1990 verschenen themanummers van het tijdschrift Kind en Ziekenhuis / K&Z magazine/Kind&Zorg magazine. Deze nummers kunnen, voor zover nog voorradig, worden nabesteld.
 
Alle donateurs van Kind & Ziekenhuis kunnen inloggen in onze database en de in ons Magazine gepubliceerde artikelen tot en met 2013 opzoeken, nalezen en printen. Alle artikelen uit K&Z Magazine met ingang van 2014 kunt u terugvinden op onze Nieuwsblog www.kindenzorg.nl.
Uw inloggegevens staan vermeld op uw factuur van begin 2013. Kwijt? Stuur ons een email op 
info@kindenziekenhuis.nl.

Kosten per themanummer
Alle jaargangen: Ä 5,00 inclusief verzendkosten

Bestelwijze
Het bedrag overmaken naar Rabobank rekening NL48 RABO 01346.21.417 van Stichting Kind en Ziekenhuis te Utrecht. Vermeld bij uw bestelling de titel van het nummer en naam en adres van degene voor wie het nummer bestemd is.

Kind&Zorg magazine 2x per jaar ontvangen
U steunt de stichting door donateur te worden. Als donateur draagt u jaarlijks een bedrag naar eigen keuze bij, met een minimum van Ä 35,00 per jaar.
U ontvangt dan twee keer per jaar het Kind&Zorg magazine.
Klik HIER als u donateur wilt worden

PDF-versie
De nummers van Jaargang 13 tot en met Jaargang 27 (met uitzondering van Jaargang 14, nr. 1 - 1991) kunnen in hun geheel als PDF-bestand worden opgeroepen en geraadpleegd. Kies het gewenste nummer en klik onderaan op de link naar het PDF-bestand.
 
 
Jaargang 37 - 2014
Nr. 1 - April

Jaargang 36 - 2013
Nr. 1 - Transitie
Nr. 2 - Digitale zorg
Nr. 3 - Ketenzorg

Jaargang 35 - 2012
Nr. 1 - Kinderparticipatie
Nr. 2 - Gezinsgerichte zorg
Nr. 3 - Zorgproces

Jaargang 34 - 2011
Nr. 1 - Sedatie
Nr. 2 - eHealth
Nr. 3 - Zwangerschap en Geboorte

Jaargang 33 - 2010
Nr. 1 - PatiŽntenverenigingen aan het woord
Nr. 2/3 - Hete hangijzers 5 (dubbelnummer)

Jaargang 32 - 2009
Nr. 1 - Kindgericht = Gezinsgericht
Nr. 2 - PatiŽntervaringen centraal.

Jaargang 31 - 2008
Nr. 1 - Dertig jaar voorlichting
Nr. 2 - Ketenzorg
Nr. 3 - Good practice 6
Nr. 4 - Zelfmanagement

Jaargang 30 - 2007
Nr. 1 - Communicatie - Ranglijst amandelen knippen
Nr. 2 - Hete hangijzers 4
Nr. 3 - Good practice 5
Nr. 4 - PatiŽntveiligheid

Jaargang 29 - 2006
Nr. 1 - Jongeren
Nr. 2 - Geneesmiddelen voor kinderen
Nr. 3 - Good practice 4
Nr. 4 - De ziekenhuisbevalling 2

Jaargang 28 - 2005
Nr. 1 - ICT en zieke kinderen
Nr. 2 - Het vervolg (pijn, kindermishandeling, ondersteuning ouders, kraamsuites, amandelen)
Nr. 3 - Good practice 3
Nr. 4 - De ziekenhuisbevalling

Jaargang 27 - 2004
Nr. 1 - PrIvacy
Nr. 2 - Good practice 2
Nr. 3 - Eten en drinken
Nr. 4 - Informatie en toestemming

Jaargang 26 - 2003
Nr. 1 - Good practice
Nr. 2 - Pasgeborenen
Nr. 3 - Kraamsuites en gezinsgerichte zorg
Nr. 4 - Privacy ( = Nr. 1, jaargang 27 - 2004)

Jaargang 25 - 2002
Nr. 1 - Pedagogische zorg
Nr. 2 - Extra kwetsbaar 3 (o.a. anusatresie, slokdarmafsluiting, Erbse parese)
Nr. 3 - Multidisciplinaire teams
Nr. 4 - Kind en Ziekenhuis 25 jaar (Handvest met annotaties - VN-Verdrag rechten van het kind)

Jaargang 24 - 2001
Nr. 1 - Verstandelijk gehandicapte kinderen in het ziekenhuis
Nr. 2 - Vakbekwaamheid
Nr. 3 - Brochures dagverpleging
Nr. 4 - Klachten

Jaargang 23 - 2000
Nr. 1 - Ouders als teamgenoten
Nr. 2 - Zeldzame aandoeningen
Nr. 3 - Brochures voor ouders
Nr. 4 - Isolatie

Jaargang 22 - 1999
Nr. 1 - Bouwen en inrichten 1
Nr. 2 - Bouwen en inrichten 2
Nr. 3 - Eerste hulp bij kindermishandeling
Nr. 4 - Zicht op 2000

Jaargang 21 - 1998
Nr. 1 - Spoedeisende hulp 2
Nr. 2 - Sedatie
Nr. 3 - Hete hangijzers 3 (huilbaby's, veiligheid, voorlichting, nuchter blijven, ouderparticipatie)
Nr. 4 - Begeleiding van ouders van chronisch zieke kinderen

Jaargang 20 - 1997
Nr. 1 - Hete hangijzers 2 (trommelvliesbuisjes, onderwijs, besnijding, klachten)
Nr. 2 - Ondersteuning
Nr. 3 - Schoolkinderen
Nr. 4 - Spoedeisende hulp 1

Jaargang 19 - 1996
Nr. 1 - Hete hangijzers (veiligheid, pijn, nuchter blijven)
Nr. 2 - Intensieve zorg
Nr. 3 - Kwaliteit dagverpleging
Nr. 4 - Thuis

Jaargang 18 - 1995
Nr. 1 - Operaties
Nr. 2 - Narcose
Nr. 3 - Extra kwetsbaar 1 (o.a. kanker, aids, leverziekten, nierziekten)
Nr. 4 - Extra kwetsbaar 2 (o.a. adolescent met aangeboren hartafwijking, kind met MBD of AD(H)D)

Jaargang 17 - 1994
Nr. 1 - Kwaliteit 4: buitenlandse kinderen
Nr.2 - Emoties
Nr. 3 - Partners: ouders en hulpverleners
Nr.4 - Stress

Jaargang 16 - 1993
Nr. 1 - Kwaliteit 3: zuigelingen
Nr. 2 - Levensbedreigend ziek
Nr. 3 - Ouderparticipatie
Nr. 4 - Oren en horen/Trommelvliesbuisjes

Jaargang 15 - 1992
Nr.1 - Klachten - Ouderbriefje bij narcose
Nr. 2 - Kwaliteit 1
Nr. 3 - Ouders
Nr. 4 - Kwaliteit 2: adolescenten

Jaargang 14 - 1991
Nr.1 - Rechten van kind en ouder
Nr. 2 - Dagverpleging en kinderen
Nr. 3 - Vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven
Nr. 4 - Communicatie - Aansprakelijkheid - Vrije artsenkeuze en second opinion

Jaargang 13 - 1990
Nr. 1 - Chronisch ziek 2
Nr. 2 - Voorbereiden 1
Nr. 3 - Voorbereiden 2
Nr. 4 - Zieke zuigelingen