Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
Publicaties
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

Geneesmiddelen voor kinderen

Uitgegeven op vrijdag 24 maart 2006

Verschenen is 'Geneesmiddelen voor kinderen', het nieuwe
themanummer (april 2006) van Kind en Ziekenhuis.

Naar het  zich laat aanzien zullen binnen afzienbare tijd meer geneesmid-
delen speciaal voor kinderen worden ontwikkeld. Dat is een goede zaak.
Tegelijk is waakzaamheid geboden. In dit nieuwe themanummer van
Kind en Ziekenhuis laat een aantal deskundigen hun licht schijnen over
aspecten die met het onderzoek naar nieuwe medicijnen en met het tes-
ten daarvan verband houden. Voor wie te maken heeft met geneesmid-
delen voor kinderen, van ouder tot professional, een uitgave om niet te
missen.


UIT DE INHOUD

Meer onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen voor kinderen betekent,
dat er een grotere vraag zal ontstaan naar jeugdige proefpersonen. Het
meedoen aan testen en onderzoek kan voor zieke kinderen en hun ou-
ders heel belastend zijn. Bescherming van de proefpersoon dient voorop
te staan.
Van de redactie.

Veilige geneesmiddelen
voor kwetsbare kinderen
De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om de farmaceuti-
sche industrie te verplichten nieuwe medicijnen niet alleen voor volwas-
senen te testen, maar ook voor kinderen. De haken en ogen aan een
veelbelovend initiatief.
Door Jules Maaten.

Kinderarts Robert Holl over
geneesmiddelenonderzoek

Interview met de kinderarts Robert Holl, hoofd van het Willem-Alexander
Kinder- en Jeugdcentrum van het Leids Universitair Medisch Centrum.
Holl is namens de Nederlandse en Europese organisaties van kinder-
artsen betrokken bij het totstandkomen van Europese wetgeving op het
gebied van geneesmiddelenonderzoek. De Leidse kinderarts: 'Onder-
zoek moet gebeuren, dat is in het belang van kinderen, maar het moet
heel zorgvuldig gebeuren'.
Door Annelies van Lonkhuyzen.

Het einde van de halve pil
Onderzoek naar de werking van medicijnen bij kinderen is moeilijk. Het
is kostbaar en zowel ethisch als biologisch gezien ingewikkeld. Boven-
dien omvat de term 'kinderen' uiteenlopende leeftijdsgroepen, van pre-
maturen tot tieners. Bij het onderzoek naar medicijnen bij kinderen
moeten veel hindernissen worden genomen.
Door drs. Paul Kleingeld.

Proefkonijntjes moeten
worden beschermd
De Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO) be-
paalt aan welke voorwaarden onderzoek met proefpersonen moet vol-
doen. Zij regelt ook het zogenoemde 'informed consent' bij onderzoek
met proefpersonen, in het bijzonder ook als het om kinderen gaat.
Naar gelang hun leeftijd moeten zij naar bevattingsvermogen worden
geÔnformeerd en kunnen zij meebeslissen.
Door drs. Jan van den Baard.

Onderzoek kanker
bij kinderen
Klinisch onderzoek onder jonge kankerpatiŽnten is onvermijdelijk. On-
derzoekers van het Erasmus MC Sophia zijn bang, dat de wettelijke
bescherming rond oncologisch onderzoek leidt tot meer bureaucratie
en daardoor tot vertraging van het onderzoek.
Door Ineke van der Vaart, drs. Eline Visser, dr. Auke Beishuizen en prof.
dr. Rob Pieters.

Oudervereniging VOKK
kijkt kritisch mee
Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen moet voldoen aan
nationale en Europese regelgeving. Daarnaast kunnen ouderorgani-
saties een inbreng hebben. De Vereniging Ouders van Kinderen met
Kanker (VOKK) heeft daarvoor een 'klankbordgroep' opgericht. Via de-
ze groep, geheel bestaand uit ouders, heeft de organisatie een stem
bij ethische vragen rondom een onderzoek en bij aspecten van de in-
formatieverstrekking.
Door Marianne C. Naafs-Wilstra.

Anabel, arts en industrie
Anabel werkt als proefpersoon mee aan een onderzoek. Zij heeft baat
bij de therapie die zij in het kader van het onderzoek krijgt. Haar ouders
doen verslag van het verloop van de tests die Anabel ondergaat en van
de manier waarop zij en Anabel worden geÔnformeerd.
Door Marijke Kolsteren en Dick van Zijderveld.

Het themanummer 'Geneesmiddelen voor kinderen' kan  worden besteld
door Ä 8,80 over te maken naar giro 104806 van Kind en Ziekenhuis te
Dordrecht, onder vermelding van 'Geneesmiddelen voor kinderen' en de
naam en het adres van degene voor wie het nummer bestemd is.

Nieuwsbrieven

25-08-2016  augustus 2016
16-06-2016  Juni 2016
13-05-2016  Mei 2016
02-02-2016  Februari 2016
09-09-2015  Zomer 2015
21-04-2015  Voorjaar 2015
28-11-2014  Najaar 2014
04-07-2014  Juli 2014
26-02-2014  Februari 2014
17-10-2013  Oktober 2013
04-06-2013  Juli 2013
13-03-2013  Maart 2013
01-01-2013  December 2012