Verklaring begrippen

Verklaring, in alfabetische volgorde, van de begrippen die zijn gebruikt bij de rubricering van de gegevens.
 
Het bestand bestaat uit twee gedeelten: Kinderafdeling, gevolgd door Dagbehandeling.
 
 
Kinderafdeling
 
Adolescenteneenheid - Onder een adolescenteneenheid wordt verstaan een cluster van kamers en een recreatieruimte, die speciaal bestemd zijn voor adolescenten.

Anesthesiespreekuur - Hier is aangegeven of elk kind (met een ouder) standaard wordt uitgenodigd enige tijd vůůr de opname een bezoek te brengen aan de anesthesioloog. Het bezoek aan de anesthesioloog heeft een drieledig doel. Allereerst gaat het erom dat het kind door de anesthesioloog wordt onderzocht. Daarnaast biedt het spreekuur de ouders de mogelijkheid informatie te krijgen, en zo nodig vragen te stellen, over zaken als: de vorm van anesthesie die zal worden toegepast, het nuchter zijn en de pijnbestrijding na de ingreep. Een derde aspect is dat de anesthesioloog tijdens het spreekuur de mogelijkheid heeft de ouders om toestemming voor de anesthesie te vragen, dit volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
NB: Indien het spreekuur door iemand anders dan een anesthesioloog wordt gehouden, dan wordt hier een 'Nee' vermeld. 
 
Info rechten kind - ouders - Onder 'Info rechten kind - ouders' is aangegeven of ouders/kinderen schriftelijke informatie krijgen, waarin hun recht op informatie en het toestemmingsvereiste bij minderjarigen volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) worden vermeld en toegelicht. Hierbij dienen de regels voor de drie verschillende leeftijdscategorieŽn minderjarigen (< 12 jaar, 12 - 16 jaar, 16 jaar en ouder) expliciet te worden genoemd.
 
Inleiding narcose - Onder 'Inleiding narcose' is vermeld of een van de ouders, zonder dat daarvoor eerst speciale toestemming moet worden gevraagd, aanwezig kan zijn als het kind onder narcose wordt gebracht.
De gegevens onder 'gepland' zijn van toepassing indien het gaat om een operatie waarvoor tevoren een datum is afgesproken.
De gegevens onder 'spoed' zijn van toepassing indien het een spoedoperatie betreft.

n.v.t. - Indien een bepaalde situatie niet voorkomt, wordt dit bij het betreffende ziekenhuis aangeduid met 'n.v.t.' (niet van toepassing).

Ontwaken uit narcose -
Onder 'Ontwaken uit narcose' staat aangegeven of een van de ouders, zonder dat daarvoor eerst speciale toestemming moet worden gevraagd, bij het kind kan zijn direct nadat het de operatiekamer heeft verlaten en nog op een verkoeverkamer (uitslaapkamer) verblijft. Er is ook 'Ja' vermeld als kinderen niet naar een uitslaapkamer gaan, maar direct van de operatiekamer naar hun ouders op de afdeling worden gebracht.
 
Open bezoek - Onder 'Open bezoek' is vermeld of ouders, als zij dat wensen, al dan niet op elk moment tussen 8.00 en 22.00 uur bij hun kind kunnen zijn (inclusief de rusttijden). Dit geldt niet automatisch ook voor andere bezoekers.
 
Rooming-in - Onder 'Rooming-in' staat vermeld of een van de ouders al dan niet in de kamer bij het kind kan overnachten. De gegevens onder 'op zaal' zijn van toepassing als het gaat om een kamer met meerdere kinderen. De gegevens onder 'in box' zijn van toepassing als het gaat om een eenpersoonskamer of isolatiebox.
 
Verkoeverkamer - De verkoeverkamer, of wel de uitslaapkamer, is een ruimte in de nabijheid van de operatiekamer waar de kinderen onder het toeziend oog (bewaking) van verplegend personeel ontwaken uit de narcose.


Dagbehandeling
 
Anesthesiespreekuur - Hier is aangegeven of elk kind (met een ouder) standaard wordt uitgenodigd enige tijd vůůr de opname een bezoek te brengen aan de anesthesioloog. Het bezoek aan de anesthesioloog heeft een drieledig doel. Allereerst gaat het erom dat het kind door de anesthesioloog wordt onderzocht. Daarnaast biedt het spreekuur de ouders de mogelijkheid informatie te krijgen, en zo nodig vragen te stellen, over zaken als: de vorm van anesthesie die zal worden toegepast, het nuchter zijn en de pijnbestrijding na de ingreep. Een derde aspect is dat de anesthesioloog tijdens het spreekuur de mogelijkheid heeft de ouders om toestemming voor de anesthesie te vragen, dit volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
NB: Indien het spreekuur door iemand anders dan een anesthesioloog wordt gehouden, dan wordt hier een 'Nee' vermeld.
 
Info nuchter zijn - Hier wordt vermeld of ouders schriftelijke informatie krijgen met betrekking tot het niet langer dan noodzakelijk nuchter zijn van hun kind. In de schriftelijke informatie dient te worden vermeld dat het kind tot twee uur voor de ingreep nog heldere vloeistoffen mag drinken.
 
Info pijnbestrijding - Hier wordt aangegeven of ouders schriftelijk het gerichte advies krijgen dat zij hun kind gedurende de eerste 48 uur na de ingreep op vaste tijden bepaalde pijnstillende medicijnen moeten toedienen.
 
Info rechten kind - ouders - Onder 'Info rechten kind - ouders' is aangegeven of ouders/kinderen schriftelijke informatie krijgen, waarin hun recht op informatie en het toestemmingsvereiste bij minderjarigen volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) worden vermeld en toegelicht. Hierbij dienen de regels voor de drie verschillende leeftijdscategorieŽn minderjarigen (< 12 jaar, 12 - 16 jaar, 16 jaar en ouder) expliciet te worden genoemd.
  
Inleiding narcose - Onder 'Inleiding narcose' is vermeld of een van de ouders, zonder dat daarvoor eerst speciale toestemming moet worden gevraagd, aanwezig kan zijn als het kind onder narcose wordt gebracht.

KNO-ingrepen - Met 'KNO-ingrepen' wordt bedoeld: het verwijderen van keelamandelen, het verwijderen van de neusamandel en het plaatsen van trommelvliesbuisjes. Indien de regels die het ziekenhuis hanteert, niet opgaan voor alle hier genoemde ingrepen, worden de uitzonderingen apart vermeld.
 
n.v.t. - Met n.v.t. (niet van toepassing) wordt aangegeven dat de bedoelde ingreep niet in dit ziekenhuis wordt uitgevoerd. 

Ontwaken uit narcose - Onder 'ontwaken uit narcose' is vermeld of een van de ouders, zonder dat daarvoor eerst speciale toestemming moet worden gevraagd, bij het kind mag zijn direct nadat het de operatiekamer heeft verlaten en nog op een uitslaapkamer verblijft. Er staat ook 'ja' vermeld als kinderen niet naar een uitslaapkamer gaan, maar direct na de operatie naar hun ouders in een andere ruimte met monitoring worden gebracht.
Open bezoek - Onder 'open bezoek' wordt aangegeven of een van de ouders al dan niet bij het kind op de afdeling kan zijn gedurende de gehele periode dat het in het ziekenhuis verblijft.

Overige ingrepen - Met 'overige ingrepen' wordt bedoeld: alle ingrepen behalve KNO-ingrepen. Indien de regels die het ziekenhuis hanteert niet opgaan voor alle overige ingrepen, worden de uitzonderingen apart vermeld.

Verblijf - Onder 'Verblijf' is aangegeven op welke afdeling de kinderen liggen:

Als kinderen op een andere dan een van de bovengenoemde afdelingen worden verpleegd, staat dit bij het betreffende ziekenhuis aangegeven.

Verpleegd door kinderverpleegkundigen - Onder 'verpleegd door kinderverpleegkundigen' wordt aangegeven of de kinderen al dan niet worden verpleegd door kinderverpleegkundigen, d.w.z. verpleegkundigen die een erkende opleiding tot kinderverpleegkundige met succes hebben agferond. Als op een afdeling zowel kinderverpleegkundigen werkzaam zijn als verpleegkundigen die geen speciale opleiding tot kinderverpleegkundige hebben gevolgd, wordt dit hier aangegeven met 'ja/nee' .